iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


OHSAS 18001 İSG STANDARTI VE OHSAS 18001 BELGELENDİRME

ISO Tarafından yayınlanan Yönetim Sistemi Standartları günümüzde, uluslararası ticarette ortak bir dil oluşturması, rekabette denkliğin getirilmesi, üretimde verimlilik ve iletişimde kolaylı sağlaması ve tüketici memnuniyetinin üst seviyelere taşınması anlamında çok önemli bir yer tutmaktadır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi gibi Yönetim sistemleri belirli standartlar çerçevesinde kuruluşların ilkeleri, uyguladıkları prosedürler ve faaliyetlerini yönetmek ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan politika ve hedefleri oluşturma ve bunları başarma sistemleridir. Günümüzde özellikle üretim sanayi tipi iş yerlerince, çalışmaları güvenli bir biçimde yaptıklarını ve iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ile iş güvenliği yönetim sistemleri uygulamalarını en iyi şekilde tatbik ettiklerini topluma gösterebilecekleri bir araç olarak bir sertifikasyon şekli talep edilmektedir. Böylece işletmeler, İş Sağlığı ve Güvenliği adına yaptığı çalışmaları tetkik edilebilecek ve belgelendirebileceklerdir. Bu boşluğu doldurmak üzere çeşitli organizasyonlar kendi standartlarını geliştirerek yayımlamışlardır. Kuruluşlarda İSG kurallarının temin edilmesi ve bir süreklilik gösterebilmesi olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi gibi sistem ve standartlar ortaya çıkmaktadır. İlk olarak 1999 yılında yayımlanmış olan OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi OHSAS Çalışma Komisyonu'nun 2005'ten beri sürdürdüğü çalışmalar sonucunda revize edilmiştir. OHSAS 18001'in önemli değişiklikler içeren yeni versiyonu, kılavuz doküman OHSAS 18002 ile birlikte, Temmuz 2007’de yayımlanmıştır. Standardın 2007 yılı versiyonu, içerik ve biçim olarak kimi yenilikleri içermekle birlikte, özellikle ISO 9001:2008 Kalite ve ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemleri ile uyumu kolaylaştıran bir yaklaşımı ön görmektedir. Yeni versiyon ISO 9001:2008 ve ISO 9001 standartları ile daha uyumlu hale getirilerek, maddeleri aynı sırada kalmış ve ISO 14001:2004'le yapılan coğu değişiklerle bağlantılı hâle gelmiştir. Ayrıca “sağlık” kelimesinin önemi daha fazla vurgulanarak güvenlik ile dengelenmiştir. Değerler, güvenlik, insan davranışları ve kabiliyetleri gibi insan faktörleri, tehlike tanımında, risk değerlendirmesinde ve kontrol yöntemlerinde belirleyici rol oynamaktadır. OHSAS 18001:2007 Revizyonu bir önceki revizyona göre daha fazla sonuç odaklı uygulamalar içermektedir. Bir diğer önemli konu ise ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri ile daha da yakınlaşmasıdır. Bu gelişme, Yönetim Sistemleri Entegrasyonu desteklemesi açısından önem taşımaktadır. "Occupational Health and Safety Assessment Series" kısaltması olan OHSAS, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemleri veya ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri (ISO:14001) gibi bir yönetim sistemi olup, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında metodolojik çalışmaları düzenler. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi konularında daha geniş kapsamlı, daha genel rehberlik ihtiyacı olan kuruluşlar TS 18002 gibi farklı standartlara başvurulmalıdır

ohsas 18001 belgesi nedir , , ohsas 18001:2007 belgesi nasıl alınır kimler verir