iso9001-belgesi iso 27001 belgesi 2005 2013 nedir nasil alinir bilgi guvenligi yonetim sistemi ankara istanbul bursa

iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI

iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından kurumların bilgi güvenliğini sağlamaları için bilgi varlıklarının risk analizlerinin yapılarak kurum veya kurumuz ile bağlantısı bulunan kurumların tam bilgi güvenliği ilkesine göre bilginin güvence altına alınmasını sağlayan Yönetim Sistemi standardıdır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü tarafından 2005 yılında yayınlanmıştır.

ISO 27001 BELGESİ

İşletmenizde kurumuş olduğunuz iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardının Ulusal veya uluslar arası alanda akredite olmuş bir iso 27001 belgelendirme kuruluşu tarafından yapılan iso 27001 belgesi denetimini başarı ile tamamlayarak belgelendire bilirler. iso 27001 Belgesi ISO yani uluslar arası standartlar örgütü tarafından yayınlanan bir standart olduğundan dolayı akreditasyon örgütleri iso 27001 belgelendirmesi yapabilmesi için bağımsız ve tarafsız belgelendirme denetimi yapan ISO 17021 Standardında akredite olmuş belgelendirme kuruluşlarını akredite etmektedirler. Türkiye’ de TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumu tarafından ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi denetimleri yaparak iso 27001 belgesini TURKAK logolu olarak verebilmektedirler. Yalnız Uluslar arası alanda akredite olmuş kuruluşlar örneğin UKAS akreditasyonuna sahip bir belgelendirme kuruluşunun düzenlemiş olduğu ISO 27001 belgesine TURKAK akreditasyon inceleme formu düzenlememektedir.

ISO/IEC 27001 NEDİR

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standartı ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütü ve IEC Uluslararası Elektroteknik Komisyonu kurumları tarafından yayınlana bir standart olduğundan bu standardın adı ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olarak belirlenmiştir. Ülkemizde TSE yani Türk Standartları Enstitüsü ISO yani Uluslar arası Standartlar Örgütüne 1955 Yılında IEC yani Uluslararası Elektroteknik Komisyonu’na 1956 yılında üye olmuştur ve bu nedenle bu iki kurumun ortaklaşa olarak hazırlamış olduğu ISO 27001 standartını Türkçe ’ye çevirerek yayımlamış ve böylece milli bir standart olmasını sağlamıştır. Ülkemizde bu nedenle iso 27001 belgesi belgelendirmesi yapılabilmektedir.

ISO 27001:2005 BELGESi DANIŞMANLIK HİZMETİ

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sitemi standardının işletmenizde kurulup uygulanabilir bir yönetim sistemi olabilmesi için iso 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi standartına hakim uzman danışmanları bulunduran bir iso danışmanlık şirketinden danışmanlık hizmet alabilirsiniz. iso 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemi bilişim sektöründe çalışan kurumlar tarafından uygulanabilir bir sistem olduğu kanısı yanlıştır. Tüm ürün veya hizmet sunan işletmeler tarafından uygulanabilecek bir standarrtır. Günümüz teknolojilerinin girmediği bir işletmeden söz etmek mümkün değildir ve günümüzde ticaretin en önemli unsurlarından birisi bilgi paylaşımı ve ya bilginin saklanması olduğu aşikardır işte bu nedenlerden dolayı işletmeler is 27001 belgesini iso 9001 kalite yönetim sistemi gibi yönetim sistemi standartları ile entegre olarak kurulabilecek bir yönetim sistemi olduğunu bilmeleri gerekmektedir. ISO 27OO1 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi danışmanlık hizmeti İSO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim sisteminin işletmede kurulup iso 27001 belgesi ile belgelendirilmesi için gerekli olan iso 27001 eğitimlerin verilmesi ve iso 27001 sisteminin kuruluşta genel müdür tarafından bir atama yazısı ile yetkilendirilmiş olan iso 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yönetim temsilcisi ile birlikte kurulması için gerekli olan iso 27001 prosedürlerini iso 27001 talimatını ve bilgi güvenliği el kitabını içeren ISO 27001 dökümantasyonu hazırlanması ve bu sistemin uygulamaları olan işletmede bilgi güvenliğini etkileyecek olan bilgi varlıklarının belirlenmesi , bilgi varlık listesinin hazırlanması ve bilgi varlık analizinin yapılması süreçleri ile devam etmesidir. Bu süreçte sistemin gereksinimi olan İSO 27001 iç tetkiklerinin yapılabilmesi için işletmede iç tetkik eğitimi düzenlenir İSO 27001 standardı doğrultusunda Bilgi güvenliği Yönetimi Gözden Geçirme Toplantısına eşlik edilmesi sistemin aksayan yönlerinin belirlenerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler ile eksikliklerin giderilmesi ve danışmanlık sürecinin tamamlanmasıdır. iso 27001 bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin belgelendirilmesi için ulusal ve ya uluslar arası alanda akredite olmuş ISO 27001 Belgesi ile belgelendirilmek için iso 27001 belgelendirme kuruluşuna müracaat edilir ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetimi sonucu ISO 27001 Belgesi belgelendirmesi gerçekleştirilir.

ISO 27001 BELGESİ TURKAK LOGOSU

TURKAK yani Türk akreditasyon Kurumu iso 17021 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuralları standartları doğrultusunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi denetçi/ Baş denetçi kadrosunu oluşturmuş bağımsız ve tarafsız belgelendirme kuruluşlarını ISO 27001 Belgesi düzenlemek için akredite etmektedir. TURKAK tarafından iso 27001 Belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluşlar yapmış oldukları ISO 27001 belgelendirme denetimleri sonucu iso 27001 belgesini TURKAK akrediteli olarak verebilmektedirler. Bu belgenin üzerinde iso 27001 Belgesi düzenleyen belgelendirme kuruluşunun logosu ve o belgelendirme kuruluşunu akredite eden TURKAK yani Türk Akreditasyon Kurumunun logosu bulunmaktadır. Bu nedenle işletmeler bazen turkak logolu iso 27001 belgesi kavramını kullanabilmektedirler.

İSO 27001 BELGESİ NEDEN ALINMALDIR

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ya ISO 22000 Gıda güvenliği Yönetim Sistemi gibi gönüllülük esaslı olan bir yönetim sistemi belgesidir. Günümüzde bilginin depolanması bilginin saklanması elektronik ortamlarda yapıldığından bu bilgilerin işletmeler açısından arşivlenme ve ya kullanıma sunulmasındaki gizlilikten dolayı kurumlar ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurup uygulamalıdırlar. Aynı zamanda ISO 27001 Belgesini alınması için işletmeleri bazı yasal zorunluluklar beklemektedir ki örneğin bilişim teknolojileri kurumundan yetki alacak firmalara Bilişim Teknolojileri kurumu ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine sahip olmayı ve bu sisteme sahip olduklarını ISO 27001 Belgesi alarak belgelemelerini zorunlu tutmaktadır. Ayrıca son dönemlerde ihracat yapan işletmelerde de ISO 27001 Belgesi zorunluluğu getirilmiştir.

İSO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Siteminin olmazsa olmazı bilgi varlıklarının korunmasına yönelik politikaların oluşturulmasıdır. Kurumlar iso 27001 yönetim sistemi çalışmalarında varlık envanteri ile birlikte bilginin ulaşımı, depolanması ve saklanması ile ilgili politikalarını ortaya koymalıdırlar. Bu politikalar

İSO 27001 Bilgi Güvenliği Politikası

İSO 27001 E-Posta Politikası

İSO 27001 Şifre Politikası

İSO 27001 Anti-Virus Politikası

İSO 27001 İnternet Erişim Ve Kullanım Politikası

İSO 27001 Sunucu Güvenlik Politikası

İSO 27001 Açıkları Tespit Etme Politikası

İSO 27001 Ağ Cihazları Güvenlik Politikası

İSO 27001 Ağ Yönetimi Politikası

İSO 27001 Uzaktan Erişim Politikası

İSO 27001 Sanal Özel Ağ (Vpn) Politikası

İSO 27001 Risk Değerlendirme Politikası

İSO 27001 Kablosuz İletişim Politikası

İSO 27001 Bilgi Sistemlerinin Genel Kullanım Politikası

İSO 27001 Donanım Ve Yazılım Envanteri Oluşturulma Politikası

İSO 27001 Kriz / Acil Durum Politikası

İSO 27001 Fiziksel Güvenlik Politikası

İSO 27001 Kimlik Doğrulama Ve Yetkilendirme Politikası

İSO 27001 Veritabanı Güvenlik Politikası

İSO 27001 Değişim Yönetimi Politikası

İSO 27001 Bilgi Sistemleri Yedekleme Politikası

İSO 27001 Personel Güvenliği Politikası

İSO 27001 Bakım Politikası

İSO 27001 Firmalar İçin Uzaktan Erişim Politikası

SIK SORULAN SORULARReferanslar

 • Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ANKARA
 • Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş ISO 20252 Kamuoyu Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi Belgesi ANKARA
 • İs-ka Makina ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi Belgeleri Ankara
 • Avrasya Kauçuk ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 13485 Yönetim Sistemi Belgeleri Ankara
 • Mutfak Market SO 9001 Belgesi ,ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi ANKARA
 • Palmiye Yemek ISO 9001 : 2015 ve ISO 22000:2018 Belgesi İSTANBUL
 • Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 ve ISO 22000 Belgesi İSTANBUL
 • Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi ANKARA
 • BAGED Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi ANKARA
 • İstikan Çay Paketleme Ltd. Şti. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri İSTANBUL
 • Respa Gayrımenkul Değerleme Aş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İSTANBUL
 • Hidrosay Hidrolik ISO 9001 :2015 Belgesi İSTANBUL
 • ATS İklimlendirme ISO 9001 Belgesi ANKARA
 • Arimex Kimya ISO 9001 , ISO 14001:2015 Belgeleri MUŞ
 • SAVANA ELEKTRONİK KAYSERİ ISO 9001 : 2015 BELGESİ
 • HASELTEK ELEKTRONİK ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • BİRLİK KAMA İSKELE ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • 3D ANALİZ ANKARA ISO 9001 : 2015 BELGESİ
 • KESB MÜHENDİSLİK ANKARA ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • AFM AJANS İSTANBUL İSO 9001 BELGESİ
 • ANKE İNŞAAT İSTANBUL ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • CARİSMA OTOMOTİV İSTANBUL ISO 9001 BELGESİ
 • AKADEMİ ARAŞTIRMA SİVAS ISO 9001 BELGESİ ISO 20252 BELGESİ
 • VURAL KARDEŞLER ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • ALİMRAN TAŞIMACILIK BATMAN ISO 9001 BELGESİ
 • ADİLSEL İNŞAAT SİVAS ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • KARDEŞLER GURUP ISO 9001 BELGESİ
 • YUPANA TECH ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ ISO 45001 BELGESİ ISO 27001 BELGESİ


Site Map