iso9001-belgesi iso 9001 2015 2008 kalite yönetim sistemi belgesi belgeleri nedir

iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


İso 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi nedir?

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Dünya Standartlar Örgütü tarafından yayınlanan kurumların imalat ve ya hizmet sektöründe her bir prosesini kayıt altına almak ve sürekli gelişmeyi baz alarak idarenin her safhasında kalite odaklı ve müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik bir Yönetim Sistemi Standartıdır.

İso 9001 belgelendirmesi nedir?

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Belgesi ISO Tarafından 2008 Yılında son revizyonu yayınlanarak ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı adını alan ISO 9001 Standardının işletmelerinde sistemli bir şekilde uygulayan kurumların ISO 17021 Standardı yönünden akredite olmuş tarafsız bir Belgelendirme Kurumu tarafından ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Standardı doğrultusunda denetlenmesi sonucu sistemin var olduğunu ve işletildiğini göstermek üzere düzenlenen Kalite Yönetim Sistemi belgedir. ISO 9001 Kalite Belgesi denetimi yapabilmek için bir kurumun önce ISO 17021 Sistem Belgelendirme akreditasyon şartlarını tanımlayan standardı kurması, gerekli denetçi havuzunu akredite olduğu EA ve NACE kodlarına göre oluşturarak bir akreditasyon örgütü tarafından akredite edilmesi gerekmektedir. Türkiye’de Akreditasyon yetkisi yalnızca Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) dadır. Yani TURKAK’dan akredite bir belgelendirme kuruluşundan alacağınız ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesi size TURKAK logolu iso belgesi olarak sunulacaktır.

İso 9000:2000 kalite Yönetim Sistemi belgesi var mıdır?

ISO kuruluşu yayınladığı standartları periyodik dönemler ve ya ihtiyaçlar doğrultusunda revize ederek güncellemektedir. Bu şartlar altında ISO 9000 standartları ailesinin Kalite Yönetim Sistemi olan ISO 9001 standardı da bir ISO tarafından revizyona uğratılmaktadır. Bu revizyonlardan sonuncusu 2008 Yılında yapıldığı için şu anda ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi olarak isimlendirilmektedir. 2003 yılında yapılmış bir önceki bu revizyonda ISO 9001 Yönetim sitemi standardı ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi ismi ile yayınlanmıştır. ISO 9001 2000 Yönetim Sistemi standardı 2010 Yılı Ekim ayı itibari ile yürülükten kaldırılmış olup bu tarihten sonra hiçbir belgelendirme kuruluşu akredite olarak ISO 9001:2000 Belgesi düzenleyememektedir. ISO 9001 2000 Yönetim Sistemi standardını uygulayan kurumlar 2010 yılı içerisinde yapılacak olan gözetim denetimleri öncesinde ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Revizyonlarının sistemlerinde yapmalı ve ISO 9001 Gözetim Denetiminde ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 geçişinin yapıldığını kanıtlayarak ISO 9001:2000 Belgelerinin yerine ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgelerini almalıdırlar.

İso kalite belgesi var mı?

ISO kalite belgesi ve ya ISO Kalite Standardı diye ne belge bulunmaktadır nede böyle bir standart vardır. ISO Belgesi işletmeler arasında en yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için adandırılmış hatalı bir telafuzudur. Kurum ve kuruluşlar size ISO Kalite Belgem var diyor ise ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olduğunu anlatmak istemektedir.

İso 9001 belgesi nereden nasıl alınır?

ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak rafta satılan bir belge veya evrak değildir. İSO belgesi almak deyimi de gene kurum ve kuruluşlar arasında klişeleşmiş bir yanlış kullanımdır ,Bir işletme ilk önce ISO 9001:2008 ve yeni versiyonu ile ISO 9001 : 2015 standardının maddelerinin işletmesinde var olduğunu gösteren çalışmaları dökümantasyonu kurarak uygulamalılardır. Bunun üzerine Akredite bir kuruluş belirleyerek ISO 9001 Belgelendirme başvurusunda bulunmalı ve bu belgelendirme denetimi sonucu oluşacak ISO 9001 sisteminde görülen majör veya minör hataları gidermeli ve bunu sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşundan ISO BELGESİ almalıdır.