iso9001-belgesi iso 9001 2015 2008 belgesi belgeleri nasıl alınır danışmanlık belgelendirme

iso belgesi iso 9001 kalite belgesi

İSO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 22000 : 2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

ISO 45001 : 2018 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri


ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE BELGESİ NEDİR?

ISO tarafından yönetim sistemi yaklaşımları konusunda çok sayıda standart yayınlandığını söylemiştik. Bu standartlardan ISO ’nun (Uluslar arası Standartlar Örgütü) amiral gemisi ve dünyada en çok uygulanan standart ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardıdır. Bu standardın Belgelendirmesi ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi olarak isimlendirilmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin amacı kurumların üretim /hizmet süreçlerinde her bir prosesin kayıt ve kontrol altına alındığı dökümantasyon ile uygulanabilirliğinin sağlandığı bir sistematik zincirdir. Kalite insanlığın binyıllar boyunca arayış içerisinde olduğu ve ulaşmak için çabaları sonucu gelişme sağladığı bir kavramdır. Kaliteyi tanımlayan en güzel tanım Başlangıcı belli olan ama sonu belli olmayan bir yolculuk olarak tanımlayabiliriz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ürün veya hizmet kalitesini garantileyen değil , kuruluşun yönetim sisteminin kalitesini garanti altına alan bir yaklaşımıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde amaç ürün veya hizmet sunulur iken tüm süreçlerin izlenebilirliği ve kayıt altına alınabilmesidir. ISO 9001 Belgesi ile belgelendirilecek bu süreçte en önemli aşama şüphesiz ISO 9001 Standardının maddelerinin gereksinimlerini tarifleyen ISO 9001 Dokümantasyonun oluşturulması aşamasıdır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve bunun belgelendirmesi olan ISO 9001 Belgesi tüm kurum ve kuruluşların gereksinimlerini karşılayabilecek yapıda bir sistem yaklaşımıdır. Bu nedenle İSO 9001 Standardı için evrensel bir yönetim sistem yaklaşımı denilmektedir. ISO 9001 Standardının temelinde proses yaklaşımı bulunduğundan ve esnek yapıya sahip bir standart olduğundan tüm ürün / hizmet üreten kuruluşlar tarafından uygulanabilmektedir.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı işletme içerisinde yapılması gerekenler ile ilgili 8 ana madde ve alt maddeleri ile yol göstermekte fakat bununla ilgili yöntemleri size bırakmaktadır. Dokümantasyon yapısı oluşturulur iken baz alınması gereken en önemli şey Müşteri Memnuniyeti olarak düşünülmelidir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sürekli iyileşme felsefesi ile ki biz Buna PUKO döngüsü deriz ve ileride açıklayacağız hareket etmenizi ve kurumunuzu geliştirmenizi sağlayan standarttır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelendirmesi ISO 9001 Belgesi ile gerçekleştirilmekte ve bu belgeye kurumlar iso belgesi, iso kalite belgesi gibi kısaltmalar kullanabilmektedirler. ISO Belgesi ve ya iso kalite belgesi kavramlarını ileride tekrar açıklamaya çalışacağız.

İSO BELGESİ NASIL ALINIR

ISO 9001 2015 veya eski versiyon 2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almak rafta satılan bir belge veya evrak değildir. İSO belgesi almak deyimi de gene kurum ve kuruluşlar arasında klişeleşmiş bir yanlış kullanımdır ,Bir işletme ilk önce ISO 9001:2008 standardının maddelerinin işletmesinde var olduğunu gösteren çalışmaları dökümantasyonu kurarak uygulamalılardır. Bunun üzerine Akredite bir kuruluş belirleyerek ISO 9001 Belgelendirme başvurusunda bulunmalı ve bu belgelendirme denetimi sonucu oluşacak ISO 9001 sisteminde görülen majör veya minör hataları gidermeli ve bunu sonucunda ISO 9001 Kalite Yönetim sistemi belgelendirme kuruluşundan ISO BELGESİ almalıdır.

İSO Belgesi olarak kısalttığımız aslında ISO 9001 : 2015 Kalite Yönetim Sistemi , ISO 14001 : 2015 Çevre Yönetim Sistemi , ISO 22000 : 2015 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve ya ISO 27001 : 2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine veya bunlardan birine , birkaçına neden ihtiyacınızın olduğunu belirlemeniz gerekiyor. ISO Belgesi alacak kuruluşları ikiye ayırmak mümkündür. Bunlardan birincisi En ucuz en kısa sürede ve çaba sarf etmeden belge almaya çalışan kuruluşlardır. Bu kuruluşlar bir ihale , kurum beklentisi ve ya müşteri zorlaması ile bu belgeleri alma gereksinimi duyarlar ve amaçları ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurmak uygulamak değil nihai hedef olan ISO 9001 Belgesi almaktır. İlk andaki cümleleri İSO BELGESİ almak istiyorum olmaktadır. Bu tarza kuruluşların taleplerini karşılayan Yurt dışı akreditasyonlu dediğimiz akredite kuruluşların Türkiye temsilcilikleri bulunmakta olup ver parayı al belgeyi mantığı ile çalışmaktadırlar. Bu kuruluşlarda İSO Belgesi ihale evrakı , Dosya tamamlama aracı olarak görülmekte olup işleri bitince Duvarlarına asmaktadırlar.

İkinci Müşteri yaklaşım türü ise ISO 9001 KYS standardı ile dokumantasyon yapısını oluşturarak kuruluşunda bir yönetim sistem yaklaşımı uygulamalarını hayata geçirmek isteyen kuruluşlardır. Bu kuruluşlar ISO 9001 Standardının gerekliliklerini yerine getirerek hakkı ile ISO 9001 Belgesi ile belgelendirirler ve belgelendirme kuruluşu tercihleri prestijli kuruluşlar olmaktadır. Bu kuruluşlar özellikle TURKAK tarafından akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarını da tercih etmektedirler. Bundan sonra aşama aşama İSO BELGESİ nasıl alınır nasıl iso 9001 belgesi ile belgelendirilir anlatacağımız süreçler bu ikinci tür kuruluş için geçerlidir. Bu iki kuruluş arasında yani hızlı belge alan ile sistem kurarak belge alan kuruluşlar arasında ne fark var diye özetleyecek olursak. Ehliyeti olan fakat araç kullanamayan kişi ile ehliyeti olan ve aktif araç kullanabilen bir kişi arasında ki farklılığı örnek gösterebiliriz.

İSO 9001 2008 2015 Belgesi nasıl alınır kim verir veren kurumlar iso belgesi almak istiyorum iso belgelendirme kuruluşları iso belgeleri almak için gerekli şartlar.

ISO 9001:2015 BELGESİ BELGELENDİRİLME SÜRECİ

1- Kuruluşun İhtiyacının Belirlenmesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Kuruluşların gönüllülük esasına dayalı olarak alınabilmesi için üst yönetim tarafından ihtiyacın belirlenmesi ve kuruluşun ISO 9001 Çalışmaları için yapılacak olan her türlü maddi ve manevi alt yapıyı hazırlayacağını taahhüt etmesidir.

2- ISO 9001 Sistem Kurulumu

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının 10 maddelik dokumantasyon yapısının kuruluş içerisinde domümante edilmesi sürecidir. Bu süreci eğer kuruluşta standarda hakim çalışanlar var ise kendileri gerçekleştirir veya ISO 9001 Danışmanlık hizmeti veren kurumlardan bu konuda danışmanlık hizmeti alınması gerekir. Bu ISO Belgesi danışmanlık süreci için Prodan Kalite her zaman kuruluşların yanında yer almaktadır. ISO 9001 Dokümantasyonu oluşturulurken düzenlenmesi gereken ISO 9001 Temel Eğitimi ISO 9001 Dokümantasyon eğitimi ve ISO 9001 İç tetkik Eğitimi gibi eğitimler bulunmaktadır.

3- ISO 9001:2015 Sistem Uygulamaları

Kalite Yönetim Sistemi kurulduktan sonra uygulama aşamasına geçilmektedir. Bu sürçte sistemin sürekli iyileştirmesi modeli gereği sistemde aksayan yönler düzeltici ve önleyici faaliyetler ile gerçekleştirilmektedir. ISO belgesi uygulamaları sürecinde tüm kuruluşun top yekün uygulama safhasına geçmesi gerekmektedir . Nasılsa Kalite Yönetim Temsilcimiz var o halleder anlayışı sistemin işlemesinde ki en büyük engeldir. Unutmayınız ki ISO 9001 Sistemi tüm kuruluşun birbirine bağlı olduğu bir zincir yaklaşımıdır. Bir zincirin koptuğu yer en zayıf halkasıdır.

4- ISO 9001 Belgelendirme kuruluşuna başvuru

İşletmede sürekliliği sağlanan ISO 9001 sisteminin belgelendirme kuruluşu tarafından belgelendirme sürecine geçildiğinde öncelikle Belgelendirme kuruluşu tercihi gerçekleştirilir. Öncelikle Akteditasyon örgütü belirlemek gerekir. TURKAK milli akreditasyon kurumumuzdur. Bunun dışında UKAS , DASK , ANSİ , İAS v.b diğer ülkelerin akreditasyon örgütleri tarafından akredite edilmiş veya bu akredite kuruluşlardan temsilcilik almış ISO 9001 Belgesi belgelendirme kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlardan işletmece uygun olanı seçilerek iso belgesi ve ya iso belgeleri belgelendirme başvurusu gerçekleştirilir. Burada Belgelendirme kuruluşu seçiminde belgelendirme kuruluşun akreditasyon kapsamında bakmak gerekir EA kodları ve alt kodlar olan NACE kodlarına göre akredite olmuş olan kuruluşlardan sizin faaliyet kapsamınıza uygun akredite olan iso 9001 belgelendirme kuruluşu seçilmelidir.

5- ISO 9001 Belgesi Belgelendirme Denetimi

Akredite olmuş iso belgelendirme kuruluşu tarafından tam bağımsız ve tarafsız olarak yapılan ISO 9001 denetimi sonucu kuruluşta ISO 9001 belgesi uygulamalarında Majör ve ya Minör uygunsuzluklar var ise tespit edilir ve bu tespit sonucu uygunsuzluklar minör uygunsuzluklar ise tekrar denetim gereksinimi yok ise Belgelendirme kuruluşuna uygunsuzlukların giderildiğine dair objektif deliller ve uygulamalar gönderildiğinde Belgelendirme kuruluşu tarafından Akredite olarak ISO 9001 Belgesi düzenlenir. Kuruluş böyle ISO 9001 Belgesi sahibi olmuş olur.

6- ISO 9001 2008 Belgesi Olanlar Ne Yapmalı?

ISO 9001 2008 belgesiyle belgelendirilmiş kuruluşlar bir belgelendirme döngüsü içerisinde yani üç yıllık süreç içerisinde ISO 9001 2008 belgeleri standardın iptal olması nedeniyle tekrar aynı versiyon ile gözetim denetimi yapılarak verilemeyceği için uygulamış oldukları yönetim sistem dökümantasyonunu ISO 9001 2015 standardı ile revize ederek bir sonraki gözetim denetimlerinde ISO 9001 2015 denetimlerini tamamlayarak belgelerini devam ettirmeye hak kazanırlar.

ISO 9001 2015 standardının yayınlanmış olduğu 2015 yılından itibaren 3 yıllık süreç içerisinde dökümantasyon yapısını revize ederek belgelendirme kuruluşu gözetim denetimine hazırlanarak ISO 9001 2015 belgelerini alırlar. 2018 Ekim ayı itibariyle ISO 9001 2008 kalite yönetim sistemi standardı iptal standart olduğu için belgelendirmesi yapılamaz.

SIK SORULAN SORULARReferanslar

 • Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş TURKAK Akrediteli ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ANKARA
 • Optimar Araştırma Danışmanlık A.Ş ISO 20252 Kamuoyu Sosyal Araştırmalar Yönetim Sistemi Belgesi ANKARA
 • İs-ka Makina ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 Yönetim Sistemi Belgeleri Ankara
 • Avrasya Kauçuk ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 13485 Yönetim Sistemi Belgeleri Ankara
 • Mutfak Market SO 9001 Belgesi ,ISO 14001 Belgesi ve ISO 13485 Belgesi ANKARA
 • Palmiye Yemek ISO 9001 : 2015 ve ISO 22000:2018 Belgesi İSTANBUL
 • Yemekçim Catering San. Tic. Ltd. Şti. ISO 9001 ve ISO 22000 Belgesi İSTANBUL
 • Olgu Araştırma A.Ş ISO 9001 ve ISO 20252 Belgesi ANKARA
 • BAGED Başkent Ekmek ISO 22000 Belgesi ANKARA
 • İstikan Çay Paketleme Ltd. Şti. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi,ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi , OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgeleri İSTANBUL
 • Respa Gayrımenkul Değerleme Aş ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi İSTANBUL
 • Hidrosay Hidrolik ISO 9001 :2015 Belgesi İSTANBUL
 • ATS İklimlendirme ISO 9001 Belgesi ANKARA
 • Arimex Kimya ISO 9001 , ISO 14001:2015 Belgeleri MUŞ
 • SAVANA ELEKTRONİK KAYSERİ ISO 9001 : 2015 BELGESİ
 • HASELTEK ELEKTRONİK ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • BİRLİK KAMA İSKELE ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • 3D ANALİZ ANKARA ISO 9001 : 2015 BELGESİ
 • KESB MÜHENDİSLİK ANKARA ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • AFM AJANS İSTANBUL İSO 9001 BELGESİ
 • ANKE İNŞAAT İSTANBUL ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • CARİSMA OTOMOTİV İSTANBUL ISO 9001 BELGESİ
 • AKADEMİ ARAŞTIRMA SİVAS ISO 9001 BELGESİ ISO 20252 BELGESİ
 • VURAL KARDEŞLER ANKARA ISO 9001 BELGESİ
 • ALİMRAN TAŞIMACILIK BATMAN ISO 9001 BELGESİ
 • ADİLSEL İNŞAAT SİVAS ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ OHSAS 18001 BELGESİ
 • KARDEŞLER GURUP ISO 9001 BELGESİ
 • YUPANA TECH ISO 9001 BELGESİ ISO 14001 BELGESİ ISO 45001 BELGESİ ISO 27001 BELGESİ


Site Map